Tư vấn phụ tùng xe Honda: 0979608876 Yamaha: 0979608876 Suzuki: 0979608876

Tuyển Dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KHO

Giới thiệu: Nhân viên kho là người làm việc ở bộ phận kho hàng, thực hiện các công việc quản lý, thống kê số lượng, bảo quản và xử lý hàng tồn kho, thực hiện công tác đóng gói và nhận hàng trả từ khách hàng. Nhân viên Kho báo cáo...

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO

Giới thiệu: Nhân viên đào tạo là người phụ trách các khóa học dành cho cá nhân và doanh nghiệp, nhằm bổ túc kỹ năng, kiến thức cho từng cá nhân đội nhóm trong công ty bắt kịp xu thế kinh doanh hiện đại đang thay đổi từng ngày.   Mô tả...

TUYỂN THƯ KÝ/TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Giới thiệu: Trợ lý là một cánh tay đắc lực của giám đốc, là thư ký cấp cao khi có mặt mọi lúc để hỗ trợ cho hoạt động công việc của giám đốc được diễn ra một cách khoa học, tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhất.   Mô tả công việc: Đại...

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Giới thiệu: Trưởng phòng Kinh doanh là người đứng đầu phòng Kinh doanh, có vị trí quan trọng và chủ chốt, quản lý, điều hành và giám sát các công việc phòng Kinh doanh. Bên dưới trưởng phòng có tối thiểu 3 trưởng nhóm, mỗi nhóm có 4-5 nhân sự trở...

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Giới thiệu: Trưởng phòng Marketing là người đứng đầu phòng Marketing, có vị trí quan trọng và chủ chốt, quản lý, điều hành và giám sát các công việc phòng Marketing. Bên dưới trưởng phòng có tối thiểu 3 trưởng nhóm, mỗi nhóm có 4-5 nhân sự trở lên.   Mô tả công...

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Giới thiệu: Trưởng phòng Công nghệ là người đứng đầu phòng Công nghệ, có vị trí quan trọng và chủ chốt, quản lý, điều hành và giám sát các công việc phòng Công nghệ.        2. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống server chủ Quản lý, bảo...

Tìm kiếm tin tức

Danh mục